Julkaisuja

Julkaisuja mm. markkinoinnista, design managementista, verkostotoiminnasta, strategioista ja innovaatiotoiminnasta.

Design Management as a Strategic Instrument (Design management strategisena työkaluna)

Ahopelto, Johanna (2002). Acta Wasaensia 99. Industrial Management 4. 298 s. Akateeminen väitöskirja. Vaasa: Vaasan yliopisto, tuotantotalous. Väitöskirja saatavissa postituskuluja vastaan tai ladattavissa täältä.

Ammatillinen yhdistystoiminta – klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan

Ahopelto, Johanna (2017). Vaasa, Helsinki ja Mustasaari: DesNet Books ja Tekniikan akateemiset TEK, KTMP group. 444 s. Kirja saatavissa postituskuluja vastaan tai ladattavissa täältä.

Yhdistystoimintaverkostot – ammatillinen yhdistystoiminta työelämän ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana

Ahopelto, Johanna (2009). Acta Societatis Oeconomorum 3. Kuopion yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos. Akateeminen väitöskirja. Helsinki ja Vaasa: Suomen Ekonomit SEFE; Ykkös-Offset. 317 s. Väitöskirja saatavissa postituskuluja vastaan tai ladattavissa täältä.

Alihankintaverkostojen kehittäminen pohjoissavolaisessa metalliteollisuudessa (The Development of Subcontract Networks in the Metal Industry in Northern Savo).

Raatikainen, Ilkka (1992). Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 1. Akateeminen väitöskirja. 200 s. Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, taloustieteen osasto. Väitöskirja saatavissa postituskuluja vastaan.

Vaasan Teknillinen Seura – sata vuotta hyvässä Seurassa

Ahopelto, J. (2019). Vaasa: Vaasan Teknillisen Seuran julkaisuja 4. Mustasaari: KTMP group. 768 s. Kirja saatavissa Vaasan Teknilliseltä Seuralta postituskuluja vastaan: vaasanteknillinenseura.tek.fi tai ladattavissa täältä.

Design management osana yrityksen kilpailuparametrikenttää

Ahopelto, Johanna (1995). Lisensiaatintyö. Kuopion yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yrityksen taloustieteen laitos. 219 s.