Vaasan Teknillinen Seura – sata vuotta hyvässä Seurassa

Keväällä 1919 Teknillisessä Aikakauslehdessä kehotettiin maaseutujäseniä harkitsemaan oman alueseuran perustamista. Vaasassa toimeen tartuttiin saman tien.

Perustamiskokoukseen 17. toukokuuta 1919 Vaasan Suomalaiselle Klubille saapui 15 miestä. Vaasan Teknikkojen Seuran perustajajäseniksi merkittiin kaikkiaan 26 henkilöä. Vuonna 1953 VTS sai nykyisen nimensä Vaasan Teknillinen Seura ry.

Vuoteen 1947 saakka ”teknikko” oli yleisnimitys kaikille tekniikan alan tutkinnon suorittaneille. Diplomi-insinööri-nimikkeen vakiintumista haittasi mm. käsitys siitä, ettei sana vierasperäisine alkukirjaimineen taipuisi suomalaiseen kielenkäyttöön.

Vaasan Teknikkojen Seuran ensimmäiseen johtokuntaan valittiin perustamiskokouksen kolme koollekutsujaa: puheenjohtajaksi insinööri Olli Martikainen, varapuheenjohtajaksi arkkitehti Alfred Wilhelm Stenfors ja rahastonhoitajaksi insinööri Wäinö A. Syrjänen, sekä sihteeriksi arkkitehti Artturi Helenius (myöh. Ortela). Puheenjohtaja Martikainen muutti kuitenkin Helsinkiin jo kevättalvella 1920.

Lokakuun 11. päivänä 1919 tarkastettiin ja lopullisesti hyväksyttiin arkkitehtien Björklund ja Helenius yhteisesti sommittelema merkki, joka esittää säkenöivää alasinta mutterin keskellä. Samaa logoa Seura käyttää yhä.

Maailma on muuttunut suuresti sadan vuoden aikana, erityisesti tekniikan kehitys on ollut nopeaa. Ainakin yksi asia on kuitenkin säilynyt ennallaan kuluneiden sadan vuoden ajan: Vaasan Teknillinen Seura yhdistää tekniikan alalla toimivia ja tekniikasta kiinnostuneita alueellamme.

Johanna Ahopellon kirjoittama 768-sivuinen Vaasan Teknillinen Seura – sata vuotta hyvässä Seurassa -historiateos julkaistiin joulukuussa 2019. ISBN 978-952-94-2527-3 (sid.), ISBN 978-952-94-2528-0 (PDF). Tiedustelut: johanna.ahopelto (ä) desnetti.fi tai puhelimitse 040 553 2721.