Nuukuuren museossa

Näin korona-aikana heinäkuussa 2020 TEKin kerho Nuuka teki etäekskursion Laihian Nuukuuren museoon. Koska myös Nuukan webbisivut ovat kovin nuukat, ei video käynnistä mahtunut kerhon omille sivuille. Puheenjohtaja tarjoaa kaistatilaa näille kuvaamilleen videoille ja rahastonhoitajan ottamille kuville.

Nuuka käynti nuukuuren museossa: video 1, video 2 ja video 3.